Top / MEMORANDUM / 研究設備

研究設備

計算機器

デスクトップ計算サーバー(2014年導入)

 • CPU: Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz, 16 cores x 2 nodes
 • RAM: 32GB ECC

ファイルサーバー(2019年導入)

 • CPU: Xeon E-2134 @ 3.5GHz, 4 cores
 • RAM: 32GB ECC
 • SSD: 512GB
 • HDD: 8TB x 20 (raid 6)
 • OS: Ubuntu Server

ファイルサーバー(2016年導入)

 • Fujitsu Primergy TX1310M1ベース
 • CPU: Celeron G1820 @ 2.70GHz
 • RAM: 16GB
 • HDD: 6TB x 4 (raid 5)
 • OS: NAS4Free

ファイルサーバー(2016年導入)

 • Fujitsu Primergy TX1310M1ベース
 • CPU: Celeron G1820 @ 2.70GHz
 • RAM: 16GB
 • HDD: 4TB x 5 (raid 5)
 • OS: NAS4Free

ファイルサーバー(2015年導入)

 • HP Proliant Microserver N54Lベース
 • CPU: AMD Turion(tm) II Neo N54L Dual-Core Processor
 • RAM: 16GB
 • HDD: 6TB x 5 (raid z2)
 • OS: FreeNAS

ファイルサーバー(2015年導入)

 • HP Proliant Microserver N54Lベース
 • CPU: AMD Turion(tm) II Neo N54L Dual-Core Processor
 • RAM: 16GB
 • HDD: 6TB x 5 (raid z2)
 • OS: FreeNAS

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2019-09-11 (水) 10:53:52 (160d)